- Protecția datelor -

Aspecte generale

În cele ce urmează vă informăm asupra colectării datelor personale atunci când folosiți site-ul nostru de internet.

Termenul de „date personale” cuprinde, cu referire la definiția din art. 4 alin. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în cele ce urmează „Regulamentul general privind protecția datelor personale” respectiv pe scurt „RGPD”), toate datele care se referă direct la persoana dumneavoastră. Printre acestea se numără de exemplu numele, adresa, adresa de e-mail, comportamentul utilizatorilor. În ceea ce privește restul termenilor și definițiilor, îndeosebi termenii „prelucrare”, „operator”, „persoană împuternicită” și „consimțământ” facem trimitere la definițiile legale în domeniul protecției datelor personale conținute în art. 4 RGPD. 

În principiu, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a vă pune la dispoziție un site de internet funcțional precum și conținuturile și serviciile oferite de noi. Prelucrarea datelor personale se realizează în mod regulat numai atunci când dumneavoastră ne dați consimțământul dumneavoastră în sensul art. 6 alin. 1 lit. a) RGPD sau când prelucrarea este permisă în baza prevederilor legale, îndeosebi în baza temeiurilor legale specificate la art. 6 alin. 1 lit. b) - f).

Datele dumneavoastră personale sunt șterse sau blocate imediat ce scopul prelucrării a fost realizat. Salvarea datelor dumneavoastră după acest moment poate avea loc numai dacă acest lucru este prevăzut de reglementări naționale sau europene care ne sunt aplicabile. În această situație, blocarea sau ștergerea datelor se va realiza la momentul în care termenul de stocare a datelor prevăzut în respectivele prevederi legale a expirat. Acest lucru nu va fi aplicabil dacă stocarea datelor este necesară în continuare în vederea încheierii sau executării unui contract.

Dacă apelăm la prestatori de servicii mandatați pentru diverse funcții individuale ale site-ului nostru sau în cazul în care dorim să folosim datele dumneavoastră în scopuri publicitare, vă vom informa mai jos în detaliu despre respectivele procese.

În cazul în care aveți întrebări cu privire la protecția datelor personale, vă rugăm să vă adresați în scris responsabilului nostru cu protecția datelor personale, la adresa datenschutzbeauftragter@kern-liebers.de sau prin poștă Responsabilului cu protecția datelor, Dr.-Kurt-Steim-Str. 35, 78713 Schramberg.

 

Operatorul de date cu caracter personal

Operator de date cu caracter personal în sensul art. 4 punctul 7 RGPD, al altor legi privind protecția datelor cu caracter personal din statele membre ale Uniunii Europene și al altor prevederi și reglementări în domeniul protecției datelor este:

S.C. KERN-LIEBERS CARPATIA S.C.S.

reprezentată legal de Peter SZEKELY

Str. Bradului Nr. 9 
547525 Sâncraiu de Mureş, Jud. MURES , ROMANIA 
Phone: +40-265-208907
Fax: +40-265-208920
E-Mail: info@kern-liebers.com

Mai multe detalii privind operatorul de date cu caracter personal puteți identifica la rubrica Despre companie.

 

Responsabilul cu protecția datelor

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la următoarea adresă:


Dr. Rainer Harwardt
ORGATEAM Unternehmensberatung GmbH


Im Ettenbach 13a
77767 Appenweier
Telefon: +49 (7805) 918 - 255
Fax: +49 (7805) 918 - 292


E-Mail: datenschutzbeauftragter@kern-liebers.de 

 

Prelucrarea datelor personale în cazul utilizării site-ului nostru în scopuri de informare

Dacă accesați site-ul nostru fără să vă înregistrați sau fără a ne trimite informații în alt mod („utilizare în scopuri de informare”) colectăm numai acele date personale pe care browser-ul dumneavoastră de internet le transmite către serverul nostru. Dacă doriți să vă uitați la site-ul nostru, colectăm următoarele date, acestea fiind necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă putea afișa site-ul nostru de internet și a asigura stabilitatea și securitatea.


·      
adresa IP
·       data și ora accesării
·       diferența de fus orar față de GMT
·       conținutul site-ului
·       status acces (status HTTP)
·       cantitatea de date transferată
·       site-ul de pe care ați ajuns pe site-ul nostru
·       browser web
·       sistemul de operare
·       limba și versiunea browser-ului

Datele menționate mai sus sunt de asemenea salvate în așa numitele logfile-uri pe serverele noastre. Acest lucru nu afectează adresa dumneavoastră IP sau alte date care permit alocarea datelor către persoana dumneavoastră. Nu stocăm aceste date împreună cu alte date personale ale dumneavoastră. 

Colectarea și salvarea temporară a adresei dumneavoastră IP este necesară pentru a putea comunica site-ul nostru către terminalul dumneavoastră. În acest scop, adresa dumneavoastră IP trebuie salvată pe durata vizitei pe site-ul nostru. Salvarea datelor specificate mai sus în logfile-uri servește la asigurarea funcționării și optimizării site-ului nostru și la asigurarea securității sistemelor noastre informatice. În acest context, datele nu sunt evaluate în scopuri de marketing. În cazul scopurilor menționate mai sus avem un interes legitim pentru prelucrarea datelor. Temeiul juridic pentru colectarea și stocarea temporară a datelor specificate mai sus se regăsește în art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. f) RGPD.

Datele specificate mai sus privind punerea la dispoziție a site-ului nostru sunt șterse la închiderea ședinței respective.
 Datele din logfile-uri sunt șterse cel târziu după șapte zile. Salvăm aceste date peste acest termen numai dacă am șters sau anonimizat anterior adresa dumneavoastră IP și dacă astfel nu mai este posibilă alocarea datelor la persoana dumneavoastră. Colectarea datelor specificate mai sus în scopul punerii la dispoziție a site-ului nostru și salvarea acestor date în fișiere de logare sunt absolut necesare pentru operarea site-ului.

Nu există posibilitatea de contestație.

 

Prelucrarea datelor personale prin cookie-uri

Pe site-ul nostru folosim așa-numitele cookie-uri. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt salvate pe suportul de stocare al terminalului dumneavoastră, de exemplu pe un hard disk, și care ne transmit nouă, în calitate de organizație care setează cookie-ul, anumite informații.
 Cookie-urile nu pot executa programe și nici transmite virusuri pe terminalul dumneavoastră. Acest site folosește următoarele tipuri de cookie-uri, ale căror întindere și mod de funcționare sunt detaliate mai jos.

Cookie-uri care sunt salvate ca aparținând browser-ului dumneavoastră de internet:

·       Cookie-uri persistente: Aceste cookie-uri sunt șterse în mod automat după o anumită durată de timp, care diferă de la cookie la cookie. Puteți șterge aceste cookie-uri oricând doriți din setările browser-ului dumneavoastră de internet.

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale prin cookie-urile descrise mai sus servește la crearea unui site mai simplu și eficient de utilizat pentru dumneavoastră. Anumite funcții ale site-ului nostru nu pot fi oferite fără aceste cookie-uri. Îndeosebi, anumite funcții ale site-ului nostru necesită ca browser-ul dumneavoastră să poată fi identificat și după schimbarea site-ului. Aceste date, prelucrate de cookie-uri și necesare pentru a vă putea face accesibile funcțiile site-ului nostru, nu sunt utilizate pentru generarea de profiluri de utilizatori. În măsura în care cookie-urile sunt utilizate în scopuri de analiză, acestea servesc la ameliorarea calității și ușurinței în utilizarea site-ului nostru, a conținutului și funcțiunilor acestuia. Acestea ne permit să înțelegem modul în care site-ul este folosit, respectiv care sunt funcțiile utilizate, dar și care este frecvența utilizării acestora. Acest lucru ne permite să ne optimizăm în mod constant oferta noastră.

În vederea scopurilor menționate mai sus avem un interes legitim pentru prelucrarea datelor.

Temeiul juridic este art. 6 alin. 1, lit. f) RGPD.

Cookie-urile menționate mai sus sunt salvate pe terminalul dumneavoastră și sunt transferate de pe acesta către serverul nostru. Astfel puteți configura chiar dumneavoastră prelucrarea datelor și informațiilor de către aceste cookie-uri. Puteți seta configurațiile corespunzătoare în setările browser-ului dumneavoastră de internet; prin acestea puteți respinge, de exemplu, toate cookie-urile terților. În acest context dorim să vă atragem atenția asupra faptului că într-o atare situație este posibil să nu puteți folosi în mod corect toate funcțiile site-ului nostru. În plus vă recomandăm și ștergerea manuală, regulată a cookie-urilor și a istoricului browser-ului dumneavoastră.

 

Alte funcții și oferte ale site-ului nostru

Pe lângă utilizarea site-ului nostru în scopuri de informare, așa cum a fost aceasta descrisă mai sus, oferim diverse servicii pe care le puteți utiliza dacă sunteți interesat.
 În acest scop de obicei este necesar să ne oferiți mai multe date personale. Aceste date sunt necesare pentru a putea presta respectivul serviciu. În acest scop, sunt aplicabile principiile specificate mai sus pentru prelucrarea datelor personale.

Parțial apelăm la prestatori externi de servicii pentru prelucrarea acestor date; acești prestatori de servicii sunt selectați și mandatați cu atenție de noi. Acești prestatori trebuie să urmeze instrucțiunile primite de noi și sunt controlați de noi în mod regulat. În măsura în care datele personale sunt transferate către terți în cadrul prestării de servicii pe care le oferim împreună cu partenerii noștri, puteți obține mai multe informații din descrierea de mai jos a fiecărui serviciu în parte. În măsura în care acești terți își au sediul într-un stat în afara Spațiului Economic European, puteți obține informații suplimentare privind urmările acestui fapt în descrierea de mai jos a fiecărui serviciu în parte.

 

Modalități de contactare a companiei

Dacă ne contactați prin e-mail, vom salva datele personale transmise către noi prin intermediul e-mail-ului dumneavoastră. De asemenea, pe site-ul nostru de internet vă punem la dispoziție un formular de contact prin intermediul căruia puteți lua legătura cu noi. Dacă utilizați acest formular, datele personale introduse de dumneavoastră în mască ne sunt transmise, iar apoi sunt salvate.


·      
Mod de adresare
·       Prenume
·       Nume
·       Adresa de e-mail
·       Adresă
·       Telefon
·       Firmă; solicitare

Datele sunt utilizate în mod exclusiv pentru a vă răspunde la întrebări. În măsura în care nu utilizăm serviciile unui terț menționat mai jos pentru a vă pune la dispoziție funcția de contactare, datele dumneavoastră nu vor fi transferate către terți. În plus, colectăm adresa dumneavoastră IP și momentul trimiterii.

Prelucrarea datelor personale menționate mai sus servește numai la prelucrarea solicitărilor dumneavoastră. Prelucrarea altor date personale, care ne devin accesibile prin utilizarea formularului de contact pus la dispoziție pe site ul nostru, servește la împiedicarea abuzurilor și la asigurarea securității sistemelor noastre informatice.

Tocmai acestea sunt scopurile care justifică interesul nostru legitim de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.
În măsura în care ne-ați dat consimțământul dumneavoastră, temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date este art. 6 alin. 1 lit. a) RGPD. În toate celelalte situații, temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date este art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD, îndeosebi în situația în care datele ne-au fost comunicate de dumneavoastră prin transmiterea unui e-mail. În măsura în care prin transmiterea e-mail-ului urmăriți încheierea unui contract, art. 6 alin. 1 lit. b) RGPD reprezintă un temei juridic suplimentar.

Datele sunt șterse imediat ce am prelucrat solicitarea dumneavoastră în mod definitiv, cu excepția situațiilor cărora le sunt aplicabile termene de arhivare prevăzute legal. În cazul în care ne contactați prin e-mail puteți să vă opuneți în orice moment stocării datelor dumneavoastră personale. Vă atragem atenția asupra faptului că în această situație solicitarea dumneavoastră nu mai poate fi prelucrată. Puteți să retrageți consimțământul sau să vă exprimați opoziția prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail indicată la rubrica Despre companie.

 

Candidează online

Vă oferim posibilitatea de a candida online pe site-ul nostru pentru un post. Pentru a putea participa la procedura de selecție, este necesar ca dumneavoastră să furnizați date cu caracter personal. Aceste date pot include datele personale de bază cum ar fi numele, prenumele, adresa, data nașterii, datele de contact precum numărul de telefon sau adresa de e-mail, dar și datele referitoare la parcursul dumneavoastră școlar sau profesional, date privind despre cursurile de formare profesională, stagii de practică sau foști angajatori. Aceste date pot proveni dintr-un formular care trebuie completat online pe platforma de depunere a candidaturilor sau pe documentele pe care le-ați pus la dispoziție, precum scrisoarea de intenție, Curriculum Vitae, fotografia, certificatele sau alte certificări ale calificărilor dumneavoastră profesionale. Datele obligatorii pentru participarea la procesul de selecție sunt marcate corespunzător ca fiind obligatorii. Datele candidaților nu sunt transmise terților cu excepția cazului în care în  politica de protecție a datelor este menționat un furnizor terț ale cărui servicii sunt utilizate pentru transmiterea online a aplicației.

Procesăm datele de mai sus în scopul realizării procedurii de selecție a candidaților.
Dacă ne-ați transmis acordul dumneavoastră, baza legală pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. a) RGPD. Dacă prelucrarea datelor de mai sus se realizează pentru inițierea unor relații contractuale, baza legală este art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. b) RGPD.

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului colectării lor.  În cazul în care după procedura de selecție se concretizează un raport de muncă, un stagiu de ucenicie, de practică sau un alt raport contractual de muncă, datele vor fi inițial stocate și transferate în dosarul angajatului. În caz contrar, procesul de selecție se încheie cu transmiterea unui răspuns negativ. În acest caz, datele vor fi șterse după 6 luni. Ștergerea nu va avea loc dacă în anumite cazuri este necesară prelucrarea și stocarea ulterioară a datelor dumneavoastră personale, pentru invocarea unor pretenții, exercitarea acestora sau pentru susținerea unor pretenții legale. În acest caz, avem un interes legitim în prelucrarea și stocarea ulterioară a datelor dumneavoastră personale. Temeiul juridic este art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. f) RGPD. Nu ștergem datele dacă există obligativitatea legală de a stoca în continuare datele dumneavoastră personale.

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor.
 Este oricând posibil să contestați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aveți posibilitatea de vă retrage candidatura în orice moment. În cadrul procesului de selecție, trebuie să ne furnizați numai acele informații personale necesare pentru participarea dumneavoastră la procesul de selecție și pentru candidatura dumneavoastră. Nu există obligații legale sau contractuale de a furniza date. Cu toate acestea, dorim să subliniem faptul că nu putem derula procesul de selecție a candidaților fără aceste date și nu putem lua în considerare aplicația dumneavoastră.
 Același lucru este valabil și în cazul unei contestații împotriva procesării datelor dumneavoastră. Aveți posibilitatea de a cere oricând modificarea datelor stocate despre dumneavoastră.

 

Locația serverului

Procesăm și / sau stocăm datele dumneavoastră personale pe un server al unui furnizor extern din Uniunea Europeană. Acest lucru va asigura respectarea standardelor și regulilor din legislația europeană privind protecția datelor.

 

Google Analytics

Folosim "Google Analytics" pe site-ul nostru, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (denumit în continuare "Google").
Google utilizează module cookie, mai exact fișiere text mici stocate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării site-ului nostru de către dumneavoastră. Informațiile obţinute prin aceste cookie-uri cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru sunt transferate de regulă către un server Google în SUA și salvate acolo. Dacă anonimizarea adresei IP care va fi transmisă de către modulul cookie este activată pe site ("anonimizarea IP"), Google vă va scurta mai întâi adresa IP în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state participante la Acordul privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale se transmite adresa IP completă către un server Google din SUA și se scurtează acolo. Google va utiliza aceste informații pentru a evalua, în numele nostru, utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru, pentru a compila rapoarte
privind utilizarea site-ului și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului web și utilizarea internetului. În acest sens, din datele prelucrate pot fi create profile pseudonime ale utilizatorilor. Adresa IP furnizată atunci când se utilizează Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date furnizate de Google.

Utilizăm Google Analytics numai cu anonimizarea IP activată descrisă anterior.
 Aceasta înseamnă că adresa dumneavoastră IP va fi scurtată numai de către Google. Astfel, se poate exclude referirea directă la o persoană.

Utilizăm Google Analytics pentru a putea analiza utilizarea site-ului nostru și pentru a putea îmbunătăți continuu funcțiile și ofertele individuale, precum și experiența utilizatorului. Prin evaluarea statistică a comportamentului utilizatorilor, putem să îmbunătățim oferta noastră și să o facem mai interesantă 
pentru dumneavoastră ca utilizator. Acesta este, de asemenea, interesul nostru legitim în prelucrarea datelor de mai sus de către Google. Temeiul juridic este art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. f) RGPD.

Puteți preveni stocarea modulelor cookie generate de Google Analytics, prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dumneavoastră. Rețineți că în acest caz este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului nostru. Dacă doriți să împiedicați colectarea datelor generate de cookie și legate de comportamentul dumneavoastră de utilizator (inclusiv adresa dumneavoastră IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, puteți descărca și instala plug-in-ul browserului: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Pentru a obliga Google să proceseze datele trimise în conformitate cu instrucțiunile noastre și să respecte reglementările aplicabile privind protecția datelor, am încheiat un contract de procesare a datelor cu Google. În cazurile excepționale în care datele cu caracter personal sunt transferate în Statele Unite, Google a respectat Acordul privind Privacy Shield încheiat între Uniunea Europeană și Statele Unite și a obținut certificarea în acest sens. Astfel, Google se obligă să respecte standardele și reglementările din legislația europeană privind protecția datelor. Mai multe informații sunt disponibile la: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Date de contact privind furnizorul terț: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Informații suplimentare privind utilizarea datelor de către Google, posibilități de setare și retragere a acordului, precum și privind protecția datelor pot fi găsite pe următoarele site-uri Google:

 

 

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului colectării lor.

Datele la nivel de utilizator și de evenimente, cu cookie-uri, ID-uri de utilizator (cum ar fi ID-urile utilizatorilor) și ID-uri de publicitate (de exemplu, module cookie DoubleClick, ID de publicitate Android, IDFA [Apple Ad ID for advertisers]) se șterg nu mai târziu de 12 luni de la data colectării.

Puteți preveni colectarea datelor dumneavoastră de către Google Analytics dând clic pe următorul link.
 Se va seta un Opt-Out-Cookie care blochează colectarea datelor dumneavoastră la viitoarele vizite pe acest site:

Dezactivarea Google Analytics

 

Google Maps

Folosim pe site-ul nostru serviciul "Google Maps", serviciu online de cartografiere de la Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, mountain view, CA 94043, SUA (denumit în continuare:
 "Google").  Acest lucru ne permite să vă afișăm hărți interactive direct pe site, permițându-vă să utilizați cu ușurință funcțiile hărții. Vizitând site-ul nostru, Google primește informația ca ați accesat subpagina corespunzătoare site-ului nostru. Adresa dumneavoastră IP este transmisă. Acest lucru are loc indiferent dacă Google oferă un cont de utilizator la care sunteți conectat sau dacă nu există un cont de utilizator. Când sunteți conectat la Google, datele dumneavoastră sunt atribuite direct contului dumneavoastră. Dacă nu doriți o asociere cu profilul dumneavoastră de pe Google, trebuie mai întâi să vă deconectați. Google stochează datele dumneavoastră ca profiluri de utilizator și le folosește în scopuri de publicitate, de cercetare de piață și / sau de design personalizat al site-ului web. O astfel de evaluare se face în special (chiar și pentru utilizatorii neînregistrați) pentru a oferi anunțuri publicitare personalizate și pentru a informa alți utilizatori despre activitățile dumneavoastră pe site-ul nostru.

Utilizăm Google Maps pentru a vă arăta hărți interactive ale Google Maps și pentru a vă ajuta să obțineți o experiență mai bună pe site-ul nostru. Acesta este, de asemenea, interesul nostru legitim în prelucrarea datelor de mai sus de către terți. Temeiul juridic este art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. f) RGPD.

Aveți dreptul să contestați crearea acestor profiluri de utilizator, iar în acest sens trebuie să contactați Google.

Google face parte și respectă Acordul Privacy Shield dintre Uniunea Europeană și SUA. Astfel, Google se obligă să respecte standardele și reglementările din legislația europeană privind protecția datelor. Mai multe informații sunt disponibile la:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Pentru mai multe informații privind scopul colectării și cantitatea datelor colectate și prelucrarea acestora de către furnizorul de plug-in, vă rugăm să consultați politica furnizorului de protecție a datelor.
 De asemenea, veți găsi informații suplimentare privind drepturile dumneavoastră în acest sens și variantele de setări pentru protejarea confidențialității datelor dumneavoastră:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Mențiune privind securitatea

Ne străduim să stocăm datele dumneavoastră personale, luând toate măsurile tehnice și organizatorice, astfel încât acestea să nu fie accesibile terților.
 În cazul comunicării prin mesaje e-mail necriptate, nu putem garanta securitatea completă a datelor, prin urmare vă recomandăm transmiterea informațiilor confidențiale prin poștă.

 

Drepturile dumneavoastră  – dreptul de autodeterminare informațională

Față de noi, aveți următoarele drepturi cu privire la datele personale care se referă la dumneavoastră:

  • dreptul de a obține informații,
  • dreptul la rectificare și ștergere,
  • dreptul de a limita prelucrarea datelor,
  • dreptul de a vă opune prelucrării datelor,
  • dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, aveți dreptul de a depune reclamație la o autoritate de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale.